Taloyhtiön energiaremontti – näin se toimii

Energia-avustus ja sähköautojen latauspisteiden avustus – miten ja kenelle?

Osa taloyhtiöistä on oikeutettu saamaan Energiaremonttiin energia-avustusta ja osa ei. Avustuksen saaminen riippuu muun muassa rakennuksen tyypistä, vuodesta ja aiemmin tehdyistä energiatehokkuustoimista. Autamme kaikkia taloyhtiöitä selvittämään, onko sen asukkailla mahdollisuus saada energia-avustusta. Jos taloyhtiö rakentaa vähintään viisi sähköautojen latauspistettä, siihen saa aina tukea, mikäli tukirahaa on siltä vuodelta vielä jäljellä.

Me autamme taloyhtiöitä myös energia-avustuksen hakemisessa. Selvitämme, onko taloyhtiö tuen piirissä ja tuotamme E-todistukset sekä muut dokumentit, joita tarvitaan energia-avustushakemukseen. Lisäksi seuraamme hankkeen etenemistä myös energia-avustuksen näkökulmasta ja autamme avustuksen maksatuksessa Energiaremontin jälkeen. Taloyhtiön osuus on helppo – hyväksyä ja allekirjoittaa hakemukset.

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2022. Tukea on varattu yhteensä 100 miljoonaa euroa. Avustus on korkeintaan 4 000 euroa asuntoa kohti, kuitenkin enintään puolet hyväksytyistä kustannuksista.

Tuen edellytyksenä on, että taloyhtiön energiatehokkuus on Energiaremontin jälkeen kerrostalossa 32 prosenttia parempi ja rivitalossa 36 prosenttia parempi kuin sen rakennusvuotena. Uusimman Energiaremontin lisäksi avustuksen saamisessa huomioidaan siis myös taloyhtiössä aiemmin tehdyt toimenpiteet, jotka ovat parantaneet energiatehokkuutta

Avustusta voi saada kaikenikäisiin rakennuksiin eikä se ole tulosidonnaista. Avustusta voi saada korjaushankkeen suunnittelukustannuksiin, jotka ovat syntyneet 1.10.2019 alkaen sekä toteuttamiskustannuksiin, jotka ovat muodostuneet 1.1.2020 lähtien.

Sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen on mahdollista myös saada tukea. ARA myöntää taloyhtiöille tukea kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin, joita tarvitaan sähköautojen latauspisteitä varten. Edellytyksenä on, että latausvalmius rakennetaan vähintään viidelle autopaikalle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Vuonna 2020 avustuksen voi saada korotettuna, jos vähintään puolella toteutettavista latauspisteistä voi ladata vähintään 11 kWh:n teholla. Tällöin tuki on 50 prosenttia koko hankkeen hyväksytyistä, toteutuneista kustannuksista. Muutoin tuki on 35 prosenttia toteutuneista kustannuksista. Avustus voi olla korkeintaan 90 000 euroa.

Miten Energiaremontti aloitetaan?

Energiaremontin käynnistäminen on helppoa: Taloyhtiön isännöitsijä syöttää talon energiajärjestelmän tekniset ja taloudelliset tiedot järjestelmäämme. LeaseGreenin asiantuntijat lähettävät sen jälkeen tarkennetun arvion kiinteistön energiansäästöpotentiaalista.

Jos isännöitsijä pitää investointia kannattavana, kartoitamme talon teknisen järjestelmän kunnon ja ominaisuudet paikan päällä. Taloyhtiön hallitus tekee periaatepäätöksen asian edistämisestä, ja me teemme yhtiölle lopulliset tarjoukset projektin toteuttamisesta ja rahoittamisesta. Työ alkaa, kun yhtiökokous on hyväksynyt Energiaremontin.

Asennukset toteutetaan ripeästi. Pyrimme aina siihen, että asentajien työskentely aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa talon asukkaille. Asennusvaiheen aiheuttamat häiriöt ovat pieniä ja lyhytaikaisia, ja tiedotamme urakan etenemisestä aktiivisesti.

Kun työ on valmistunut, talo kytketään LeaseGreenin älykkääseen etävalvontajärjestelmään. Varmistamme sen avulla energiansäästön toteutumisen.

Mitä Energiaremonttiin sisältyy?

Energiaremontti yhdistää viisi tärkeää asiaa, joiden ansiosta taloyhtiön tekniikan modernisointi on helpompaa kuin koskaan:

    1. Ammattitaitoinen ja vastuullinen suunnittelu
    2. Tehokas ja luotettava tekniikka
    3. Asennusten huolellinen toteutus
    4. Kahden vuoden takuu uudelle järjestelmälle
    5. Helppo ja edullinen rahoitus

Taloyhtiön energiajärjestelmän uudistamisen onnistumisen ratkaisee kokonaisuuden hallinta – se, miten laitteet toimivat keskenään ja osana kokonaisuutta. LeaseGreenin suunnittelijoiden lähtökohtana on aina asiakkaan etu ja kiinteistön kannalta paras kokonaisratkaisu.

Suunnittelemme järkevimmät toimenpiteet. Toteutamme ainoastaan sellaiset toimenpiteet ja investoinnit, jotka ovat kannattavia asiakkaille. Luotamme tehokkaaseen ja toimintavarmaan tekniikkaan – sellaiseen, jota asentaisimme myös omaan taloomme. Valitsemme asentajiksemme ammattilaisia, joille huolellisuus on kunnia-asia.

Kokonaisvastuu-urakaksi kutsuttu toimintamallimme tarkoittaa sitä, että valmiille työlle myönnetään kahden vuoden takuu. Energiaremonttien rahoitusratkaisu on suunniteltu siten, että se ei heikennä taloyhtiön taloudellista asemaa vaan vahvistaa sitä.

Miten Energiaremontin rahoitus toimii?

Energiaremontin rahoitus hoituu helposti ja kätevästi OP:n nykyaikaisella rahoitusratkaisulla. Taloyhtiöltä ei edellytetä suurta kertainvestointia. Kuukausimaksuun perustuvan rahoitussopimuksen johdosta investoinnin kustannukset jakautuvat tasaisesti siitä saatavan hyödyn ajalle, jolloin kulujen ennustettavuus, hallinta ja vertailtavuus helpottuvat.

Rahoitusprosessimme on nopea ja helppo. OP:n kuukausimaksuun perustuvan rahoitusratkaisun myöntää OP Yrityspankki Oyj. Energiaremontti on mahdollista rahoittaa myös perinteisellä yhtiölainalla, jonka myöntää Helsingin Seudun Osuuspankki tai muut paikalliset osuuspankit.

Energiaremontti hillitsee asuinkustannusten nousua. Taloyhtiön hallitus saa mahdollisuuden jopa osakkaiden hoitovastikkeiden alentamiseen.

Mitkä toimenpiteet ovat kannattavimpia?

Yksittäisen taloyhtiön Energiaremonttiin kuuluu tyypillisesti useita kymmeniä toimenpiteitä, pienistä mutta tärkeistä talotekniikan säädöistä ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän uudistamiseen.

Yksi kannattavimmista toimenpiteistä on ilmanvaihdon lämmön talteenotto. Laajimmissa projekteissa talon nykyinen päälämmönlähde, esimerkiksi öljy tai kaukolämpö, korvataan tehokkailla lämpöpumpuilla. Niiden tueksi voidaan tuoda myös aurinkosähköpaneelit, joiden kustannustehokkuus on parantunut huomattavasti viime vuosien aikana. Muita tyypillisesti kannattavia Energiaremonttien osa-alueita ovat jäähdytykseen ja valaistukseen liittyvät modernisoinnit.

Älykkään ohjauksen avulla voidaan ennakoida sään vaihteluita ja kiinteistön käyttäjien toimintaa, jolloin huipputehon tarve pienenee ja talon olosuhteet pysyvät tasaisempina. Mukavuus paranee.

Mihin Energiaremontti-sivuston säästölaskuri perustuu?

Laskurimme perustuu useiden satojen suomalaisten kiinteistöjen modernisoinneissa kertyneeseen kokemukseen ja alan tutkimustietoon. Nyrkkisääntönä on, että uusien taloyhtiöiden energiatehokkuus on useita kymmeniä prosentteja parempi kuin viime vuosisadan loppupuolella rakennettujen kiinteistöjen. Kaikista ikäryhmistä löytyy kuitenkin yksittäisiä taloja, jotka erottuvat joukosta – molempiin suuntiin.

Myös talon sijainti vaikuttaa energiansäästön potentiaaliin. Jos kiinteistö sijaitsee suomalaisittain suuren kaupungin keskustassa, sen alapuolella kulkee usein tunneleita. Maalämpökaivojen poraaminen ei ole silloin mahdollista. Säästöpotentiaali jää pienemmäksi kuin lähiössä sijaitsevassa talossa.

Sivustomme laskurin luonne on näiden syiden takia suuntaa-antava. Se on alustava arvio, joka tarkentuu Energiaremontin suunnitteluvaiheessa. Lopullinen säästöarvio perustuu huolelliseen kohteen kartoitukseen ja kokonaisvaltaiseen suunnitteluun.