Taloyhtiön energiaremontti – näin se toimii

Energia-avustus ja sähköautojen latauspisteiden avustus – miten ja kenelle?

Osa taloyhtiöistä on oikeutettu saamaan Energiaremonttiin energia-avustusta ja osa ei. Avustuksen saaminen riippuu muun muassa rakennuksen tyypistä, vuodesta ja aiemmin tehdyistä energiatehokkuustoimista. Autamme taloyhtiöitä selvittämään, onko sen asukkailla mahdollisuus saada energia-avustusta.

Lisäksi seuraamme hankkeen etenemistä myös energia-avustuksen näkökulmasta ja autamme avustuksen maksatuksen hakemisessa Energiaremontin jälkeen. Taloyhtiön osuus on helppo – hyväksyä ja allekirjoittaa hakemukset.

Energia-avustukset on tarkoitettu asuinrakennusten energiatehokkuutta parantaviin korjaushankkeisiin vuosina 2020–2023. Tukea on varattu yhteensä vajaat 200 miljoonaa euroa. Avustus on korkeintaan 6 000 euroa asuntoa kohti, kuitenkin enintään puolet hyväksytyistä kustannuksista.

Tuen edellytyksenä on, että taloyhtiön energiatehokkuus on Energiaremontin jälkeen kerrostalossa 32 prosenttia parempi ja rivitalossa 36 prosenttia parempi kuin sen rakennusvuotena. Uusimman Energiaremontin lisäksi avustuksen saamisessa huomioidaan siis myös taloyhtiössä aiemmin tehdyt toimenpiteet, jotka ovat parantaneet energiatehokkuutta

Sähköautojen latauspisteiden rakentamiseen on mahdollista myös saada tukea. ARA myöntää taloyhtiöille tukea kiinteistöjen sähköjärjestelmiin kohdistuviin muutoksiin, joita tarvitaan sähköautojen latauspisteitä varten. Edellytyksenä on, että latausvalmius rakennetaan vähintään viidelle autopaikalle. Avustusta voi saada myös latauslaitteiden hankintaan.

Miten Energiaremontti aloitetaan?

Energiaremontin käynnistäminen on helppoa: Taloyhtiön edustaja ottaa yhteyden LeaseGreeniin. LeaseGreen selvittää saamansa informaation perusteella, miten paljon taloyhtiön on mahdollista pienentää lämmityskustannuksiaan ja millä tavoilla. Mikäli taloyhtiö haluaa sen jälkeen edistää Energiaremontin toteuttamista, taloyhtiön edustaja ja LeaseGreenin asiakkuusvastaava sopivat neuvonannosta, johon sisältyy taloyhtiön teknisten järjestelmien ja käytettävissä olevien tilojen kartoitus sekä niiden pohjalta tehty sitova ehdotus Energiaremontin toteutuksesta, kustannuksista ja hyödyistä.

Energiaremontin toteutus alkaa, kun yhtiökokous on hyväksynyt sen.

Asennukset toteutetaan ripeästi. Pyrimme aina siihen, että asentajien työskentely aiheuttaa mahdollisimman vähän haittaa talon asukkaille. Asennusvaiheen aiheuttamat häiriöt ovat pieniä ja lyhytaikaisia, ja tiedotamme urakan etenemisestä aktiivisesti.

Kun työ on valmistunut, talo kytketään LeaseGreenin älykkääseen etävalvontajärjestelmään. Sen avulla varmistamme, että energiansäästöt toteutuvat.

Mitä Energiaremonttiin sisältyy?

Energiaremontti yhdistää viisi tärkeää asiaa, joiden ansiosta taloyhtiön tekniikan modernisointi on helpompaa kuin koskaan:

    1. Ammattitaitoinen ja vastuullinen suunnittelu
    2. Tehokas ja luotettava tekniikka
    3. Asennusten huolellinen toteutus
    4. Avoin hinnoittelu eikä riskiä kustannusten ylittymisestä
    5. Vastuu kokonaisuudesta ja takuu siitä, että kaikki toimii suunnitellusti

Taloyhtiön energiajärjestelmän uudistamisen onnistumisen ratkaisee kokonaisuuden hallinta – se, miten laitteet toimivat keskenään ja osana kokonaisuutta. LeaseGreenin suunnittelijoiden lähtökohtana on aina asiakkaan etu ja kiinteistön kannalta paras kokonaisratkaisu.

Suunnittelemme järkevimmät toimenpiteet. Kilpailutamme laitevalmistajat ja etsimme kuhunkin työhön kustannustehokkaimmat ratkaisut ja osaavat tekijät. Vastaamme töiden sujumisesta ja lopputuloksena syntyvästä järjestelmästä.

Toteutamme ainoastaan sellaiset toimenpiteet ja investoinnit, jotka ovat kannattavia asiakkaille. Luotamme tehokkaaseen ja toimintavarmaan tekniikkaan – sellaiseen, jota asentaisimme myös omaan taloomme. Valitsemme asentajiksemme ammattilaisia, joille huolellisuus on kunnia-asia.

Kokonaisvastuu-urakaksi kutsuttu toimintamallimme tarkoittaa sitä, että takaamme tekniikan toimivuuden ja luvatut säästöt.

Mitkä toimenpiteet ovat kannattavimpia?

Yksittäisen taloyhtiön energiaremonttiin kuuluu tyypillisesti useita kymmeniä toimenpiteitä, pienistä mutta tärkeistä talotekniikan säädöistä ilmanvaihdon ja lämmitysjärjestelmän uudistamiseen.

Yksi kannattavimmista toimenpiteistä on lämmitystavan muutos öljyyn tai kaukolämpöön perustuvasta ratkaisusta maalämmön ja lämmöntalteenoton yhdistelmäksi. Sähkön kulutuksen kustannusten pienentämiseksi voidaan asentaa aurinkosähköpaneelit, joiden kustannustehokkuus on parantunut huomattavasti viime vuosien aikana. Muita tyypillisesti kannattavia energiaremonttien osa-alueita ovat jäähdytykseen ja valaistukseen liittyvät modernisoinnit.

Älykkään ohjauksen avulla voidaan ennakoida sään vaihteluita ja kiinteistön käyttäjien toimintaa, jolloin huipputehon tarve pienenee ja talon olosuhteet pysyvät tasaisempina. Mukavuus paranee.